Aktualności:

Spółka Architektura Pasy- wna podjęła współpracę merytoryczną przy orga- nizacji Targów Moderni- zacji Budynków 27-28.11 w Krakowie.

Dziękujemy za udział w naszych prelekcjach i wizytę na stoisku!

Polecamy:

Nasze domy: 

1. posiadają rekomendację Passivhaus Institut i Polskie- go Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odna- wialnej

2. są ekonomicznie dostę- pne z refundacją NFOŚiGW

3. posiadają bilans energe- tyczny zweryfikowany w programie PHPP

4. wykonane są z najwyższą starannością, potwierdzoną przez Blow Door Test i cer- tyfikatem Passivhaus Insti- tut w Darmstadt

5. mogą być zaadaptowane do standardu zeroenergety- cznego

Dom pasywny

P112

Dom pasywny

P136

Dom pasywny

P148